Föreläsningarna


Sammanfattning sk-kurs SCT 5/10 Stina Wichert, Andreas Björklund, Jan-Erik Johansson, Beata Tomaszewska-Toporska


Fortbildningsdagarna 6/10 
Alexandros Arvanitaki
Sicklecellanemi
Mattias Mattsson
KLL
Vladimir Lazarevic och Linda Fogelstrand
AML nytt vårdprogram
Meet the Expert

Johanna Ungerstedt och Lars Nilsson
VEXAS
Sigbjörn Berentsen
Köldhemolys
Alexandros Arvanatakis
TTP
Eva Kimby
Lågmaligna lymfom
Fortbildningsdagarna  7/10 

Stina Wickström
T-cellen
Lucia Cavelier
Genetik-teori och klinik
Eva Hellström Lindberg
Gen-Etik
Martin Höglund
Gen-Etik
Per LjungmanCovid-19