Föreningens stipendier

Stipendiern har genom åren utdelats regelbundet och syftat till att stödja deltagande i internationella vetenskapliga möten och utbildningsaktiviteter, samt finansiera studiebesök vid hematologisk klinik, institution eller annan forskningsmiljö inom området hematologi.

Vilka som tilldelats respektive stipendier redovisas i kommande OHE. Stipendiaterna meddelas per e-mail. Stipendiet skall utnyttjas inom ett år efter att man erhållit det. Det kommer det att gå att ansöka om förskottsuttag av stipendiet mot uppvisande av kostnadsbudget, för att slippa ligga ute med pengarna. Kvitton på kostnader skickas till föreningens kassör.

Som motprestation förväntas en kort reserapport (1 A4 sida) med stipendiatens viktigaste intryck från kursen/kongressen.
Rapporter kommer att publiceras i OHE.

Regler_för_utbetalning_av stipendium_SFH