Hematologidagarna

SFH arrangerar sedan 1985 årligen hematologiska fortbildningsdagar. Mötet arrangeras av fortbildningsutskottet. Här ges en kvalificerad utbildning inom olika delar av klinisk hematologi, både vad gäller frontlinjeforskning och praktisk sjukvård. Dessa möten äger rum första veckan i oktober och arrangeras av SFHs fortbildningsutskott. Hematologidagarna 2024 arrangeras 2-4 oktober i Gävle.