Cecilia Karlström disputerar 5/2

Campus Flemingsberg Erna Möllersalen, Blickagången 16, Flemingsberg

Cecilia Karlström disputerar 5/2

Titel på avhandlingen: Platelet transfusions in hematological disorders

Huvudhandledare:
Petter Höglund, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Agneta Wikman, Karolinska Institutet
Per Sandgren, Karolinska Institutet
Stephan Meinke, Karolinska Institutet

Opponent:
Tomas Lindahl, Linköpings Universitet

Länk till disputationen