Årsmöte Svenska gruppen för benign hematologi 29-30 maj

Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Årsmöte Svenska gruppen för benign hematologi 29-30 maj

Årsmöte och utbildningsdag Svenska gruppen för benign hematologi (SBH)

Inbjudan och program för 29-30 maj 2023

2023-05-29

13.00-13.30
Mötets öppnande
Kort uppdatering av vad som hänt sedan sist
13.30-15.00
Årsmöte
15.00-15.30
Fika
15.30-17.30
Möte i arbetsgrupperna (SCD, uppstart Hemolys)
19.00
Middag
2023-05-30

08.30-09.15
Hb Gävle + p50-analys (Helena Gustafsson)
09.15-09.30
Fika
09.30-10.30
Köldhemolys (Sigbjørn Berentsen) via TEAMS
10.30-11.15
Uppdatering ITP (Honar Cherif)
11.30-12.30
 Neutropeni (Jan Palmblad)
12.30-13.30
Lunch


Alla kollegor med intresse för benign hematologi är varmt välkomna!

Deltagare bokar och bekostar resa och boende själva. Anmälan sker senast 17/5 till Cecilia Karlström, cecilia.karlstrom@regionstockholm.se. Antal deltagare är begränsat.

/Svenska gruppen för benign hematologi (SBH)