Svenska MPN gruppen

Utbildningsmöte i Lund 230328-0329

Inbjudan och program för Svenska MPN-dagarna 28-29 mars 2023 i Lund

28/3 Hypoteket, Kyrkogatan 3, Lund

18.00 ”Biology and Treatment of Myelofibrosis after Ruxolitinib Failure” Professor Claire Harrison, Guys and St Thomas Hospital, London, UK.

Följs av middag i samarbete med Abbvie.

29/3 BMC D15, Dora Jacobson, Lund

8.30-8.40 Introduktion till vetenskapliga presentationer, moderator Erik Ahlstrand
8.40-9.00 Stefan Scheding-Bone marrow stromal stem cells: insights from recent scRNA sequencing and efforts to design of humanized bone marrow fibrosis models
9.00-9.20 Anna Ravn Landtblom - MPN and pregnancy
9.20-10.00 Trine Alma Knudsen och Christen Lykkegard Andersen - To be announced
10.00-10.20 Fika
10.20-10.40 Nurgul Batyrbekova (weblänk) - Multiple timescales and thrombosis in MPN
10.40-11.00 Marie Hvelplund Kristiansen - JAK2 mutations and stroke
11.00-11.20 Anneli Enblom-Larsson - Erythrocytosis and thrombocytosis in VTE
11.20-11.40 Sandro Bräunig - A Novel Approach to 3D Spatial Mapping of the Human Hematopoietic Microenvironment in Normal and Diseased Bone Marrow
11.40-12.00 Stina Söderlund - Novel biomarkers in systemic mastocytosis
12.00-13.00 Lunch
13.00 Diskussion kring framtida studier
14.30 Pågående kliniska studier i Sverige - Peter Johansson
15.00 Årsmöte i Svenska MPN-gruppen
15.30 Dagen avslutas

Alla MPN intresserade läkare är varmt välkomna!

Deltagare bokar och bekostar resa och boende själva. Anmälan sker senast 21/3 till Anna Ravn Landtblom, anna.ravn-landtblom@regionstockholm.se. Antal deltagare är begränsat.

/Svenska MPN gruppen genom Anna Ravn Landtblom, Erik Ahlstrand och Stefan Scheding