Nationella studier av värdet av breda genpaneler och helgenomsekvensering för patienter med hematologiska maligniteter

Inbjudan till webbinarium 13 och 26 april 2021

Flera internationella studier tyder på att storskalig sekvensering kan förbättra diagnostik och behandling av patienter med hematologiska maligniteter. Arbetsutskottet för hematologi inom Genomic Medicine Sweden har initierat två nationella studier för att utvärdera potentialen av breda genpaneler och helgenomsekvensering i svensk sjukvård. I det här webbinariet kommer vi informera om upplägget för studierna och diskutera detaljer kring patientrekrytering och genomförande.

Målgrupp: Vi vänder oss till hematologer, forskningssjuksköterskor, diagnostiker, laboratoriepersonal och bioinformatiker som arbetar med hematologiska maligniteter i Sverige, samt alla andra professioner med intresse av frågan.

Datum: 13 april och 26 april (samma webbinarium ges vid två tillfällen)
Tid: 12.00-13.00
Plats: Digitalt via Zoom https://uu-se.zoom.us/j/61739315319

Vid webbinariet kommer följande nyckelfrågor att tas upp:
Hur ser etikansökan för studierna ut?
Hur är studieupplägget för genpaneler?
Hur är studieupplägget för helgenomsekvensering?

Medverkande:
Richard Rosenquist Brandell, överläkare i klinisk genetik och föreståndare GMS; Thoas Fioretos, överläkare i klinisk genetik och co-chair GMS Hematologi; Martin Höglund, överläkare i hematologi och f.d. ordförande Svenska AML-gruppen; Lucia Cavelier, sjukhusgenetiker och co-chair GMS Hematologi.

Mer information om programmet: https://genomicmedicine.se/evenemang/webbinarium-nationella-studier-genpaneler-helgenomsekvensering-hematologiska-maligniteter/

Om du har frågor om webbinariet är du välkommen att kontakta Eva Berglund, eva.berglund(a)scilifelab.uu.se Anmälan: Ingen formell anmälan behövs. Anslut bara till länken på utsatt tid.

Sprid gärna inbjudan till personer som kan vara intresserade i din miljö!

Varmt välkommen!