Maria Liljeholm disputerar 22/4

Avhandlingens titel är "Congenital dyserythropoietic anemia type III (CDA III) - diagnostics, genetics and morbidity"

Lokal sal E04, byggnad 6E, Unod R1, Norrlands universitetssjukhus

Fakultetsopponent professor Richard Rosenquist Brandell Uppsala

Maria Ljungqvist disputerar 13/5

Sal Ihre, Södersjukhuset

Maria Ljungqvist disputerar 13/5

Avhandlingens titel är "Long-term consequence of venous thromboembolism in women"

 Handledare: Gerd Lärfars, Helle Kieler och Margareta Holmström.

 Plats: Sal Ihre, Södersjukhuset, 13/5 kl 9.00.

SFH uppmanar alla doktorander och handledare att meddela oss uppgifter om kommande disputationer, e-post till jan.samuelsson(a)sodersjukhuset.se

Avhandlingar våren 2016

Anna Olsson disputerar 23/5

Academicum hörsal Arvid Carlsson, Göteborg

Anna Olsson disputerar 23/5

Avhandlingens titel är "Bleeding tendency and health related quality of life in carriers of haemophilia"

Handledare Margareta Hellgren

Plats: 9.00 Academicum hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3 Göteborg

Julia Cromvik disputerar den 3/6

Mikrobiologen föreläsningssalen, Göteborg

Julia Cromvik disputerar den 3/6

Avhandlingens titel är "Graft-versus-Host Disease - Eosinophils, Chimerism and Clinical Features in Patients Undergoing Allogeneic Hematopoietic Stem Cell or Multivisceral Transplantation"

Handledare Christine Wennerås

Plats: 13.00 Mikrobiologen föreläsningssalen, Guldhedsgatan 10, våning 3, Göteborg

Lena von Bahr disputerar 3/6

Lokal R64, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Lena von Bahr disputerar 3/6

Avhandlingens titel är "Graft-versus-Host Disease and treatment with Mesenchymal Stromal Cells".

Huvudhandledare är Katarina Le Blanc, Karolinska Institutet.

Opponent är professor Elisabeth J Shpall, The University of Texas MD Andersson Cancer Centre.

Lokal R64, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge kl 10:00

Avhandlingar våren 2016

Johanna Karlsson disputerar

"Infectious immunity and pneumococcal vaccine responses in multiple myeloma and related disorders"

Plats: Mikrobiologens föreläsningssal Guldhedsgatan 10A Göteborg, 7 Oktober kl 9:00

Opponent: Docent Kristoffer Strålin