Hematologi i klinisk praxis HT22

HEMATOLOGI I KLINISK PRAXIS

Målgrupp: Vi vänder oss framför allt till blivande internmedicinare men även till ST läkare och färdiga specialister inom allmänmedicin samt till ST-läkare inom andra specialiteter med önskemål om fördjupning av hematologisk kunskap. AT-läkare i senare delen av AT är välkomna.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning: LIPUS-nr. 20220042

Datum: 18-21 oktober 2022
Plats: Uppsala
Anmälan kan göras fram till en vecka före kursstart: https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning/medicin-vard-omsorg/oppna-utbildningar-medicin-vard

Sigrun Einarsdottir disputerar den 14/10

Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg

Sigrun Einarsdottir disputerar den 14/10

Den 14/10 kl 09 försvarar Sigrun sin avhandling "Vaccine responses after chemotherapy or stem cell transplantation in patients with hematological malignancies".

Opponent är professor Jan Storek, University of Calgary, Calgary, Canada.
Huvudhandledare är Mats Brune. Bihandledare är Per Ljungman, P-O Andersson och Tomas Bergström.