Kommande ST-kurser

2022 
Palliation 24-26/1
Benign hematologi 27-29/4
Transplantation 3-5/10

2023 (prel. kurs och vecka)
Cytostatika v. 4
KML/ALL v. 17
MPN v. 40

2024 (prel. kurs och vecka)
Lymfatisk patologi v. 4
KLL/lågmaligna lymfom v. 17
Benign hematologi v. 40