Kommande ST-kurser

2023 (prel. kurs och vecka)
Myeloid patologi 23-25/1
KML/ALL 24-26/4
MPN 2-4/10

2024 (prel. kurs och vecka)
Lymfatisk patologi v. 4
KLL/lågmaligna lymfom v. 17
Benign hematologi v. 40