Kommande ST-kurser

2021 
Aggressiva lymfom 4-6/10 Lund
Myeloisk patologi Inställd, kommer att äga rum vid senare tillfälle

2022 (prel. kurs och vecka)
Palliation v. 4
Benign hematologi v. 17
Transplantation v. 40

2023 (prel. kurs och vecka)
Cytostatika v. 4
KML/ALL v. 17
MPN v. 40

2024 (prel. kurs och vecka)
Lymfatisk patologi v. 4
KLL/lågmaligna lymfom v. 17
Benign hematologi v. 40