Kongressrapport plasmacellsgruppen

Intryck från 14th International Myeloma Workshop 2013

Plasmacellsgruppen publicerar här en viktig rapport författad av Ingemar Turesson och Jan Westin. Ingemar och Jan sammanfattar mötet så här; ”myelombehandlingen befinner sig vid ett vägskäl – inte i betydelsen ”skall vi välja den ena eller den andra vägen” utan snarare ”hur använder vi vår nuvarande kunskap att gå vidare?”

Rapporten behandlar många viktiga områden för alla som behandlar myelompatienter såsom ny bilddiagnostik, riskadapterad behandling av yngre respektive äldre patienter, konsoliderings- och underhållsbehandling, nya läkemedel och allogen transplantation.

Rapport_International_Myeloma_Workshop_2013