Svenska MPN gruppen

Öppen för alla med intresse av MPN sjukdomar vetenskapligt eller kliniskt

För många år sedan fanns en svensk MPN grupp som sedemera i samarbete med nordiska MPN intresserade kollegor utvecklades till den nordiska MPN gruppen (NMPN). Ett behov av en svensk grupp har blivit allt mer uppenbart för att stimulera MPN forskning, utveckla MPN registret, och tillhandahålla saklig information om MPN sjukdomar till kollegor och patienter. Den nordiska gruppen kommer att fortleva antagligen med huvudfokus att tillhandahålla utbildningar för ST-läkare och specialister. Den 4:e april 2019 på bildades en formell svensk MPN grupp efter annonsering dels i OHE och på SFH:s hemsida. Gruppen har antagit stadgar som framgår av separat flik, och utför sitt arbete med vårdprogram och Blodcancerregistret på uppdrag av SFH. Registerstudier har utförts och pågår under ledning av Björn Andreasson och Erik Ahlstrand. Gruppen har under ledning av Marie Lindgren tagit fram ett nationellt vårdprogram på svenska enligt RCC modell som publicerades januari 2021.

Av respektive region valda representanter. Dessa har ansvar att föra ut nyheter i sin region, samt att vara kontaktperson för kollegor med intresse av att starta grundvetenskapliga studier eller med kliniska problem:

Norra: Annelie Enblom Larsson - Sunderby sjukhus Luleå
Stockholm/Gotland: Anna Ravn-Landtblom -Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
Syd: Stefan Scheding - Skånes Universitetssjukhus Lund
Sydöst: Marie Lindgren - Länssjukhuset i Kalmar
Uppsala/Örebro: Erik Ahlstrand - Universitetssjukhuset Örebro
VG-regionen: Khadija Abdulkarim - Sahlgrenska universitetssjukhuset

Studieansvarig: Peter Johansson - Sahlgrenska universitetssjukhuset

Undervisningsansvarig: Rosa Chaireti - Karolinska universitetssjukhuset

Kontakt: erik.ahlstrand(a)regionorebrolan.se (ordförande), anna.ravn-landtblom(a)regionstockholm.se (sekreterare) marie.lindgren(a)ltkalmar.se (kassör)

Nästa möte: nästa fysiska möte hösten 2024, detaljer meddelas senare