KML-registrets rapport 2016

2017-09-27 16:00:00

Årsrapporten omfattar patienter diagnostiserade 2014-2016 (n=311), men vissa data hänför sig till alla som fått KML-diagnos under hela perioden 2002-2016 (n=1429) eller senare delar av denna tidsperiod. Större tonvikt än tidigare har lagts på responsdata efter 3 respektive 6 månaders behandling. Nytt är även en redovisning av hur förekomst av kardiovaskulära riskfaktorer vid diagnos påverkat val av TKI-preparat i primärbehandlingen. Det finns också en kort sammanfattning av de olika avslutade/pågående projekt, vilka helt eller delvis utgår från Svenska KML-registret.

Rapport KML 2016