4 kommande disputationer

2023-06-20 00:00:00

Albin Österroos disputerar 1/9 i Uppsala på avhandlingen ""Improving prognostication and treatment choices for patients with AML"
Lokal: Akademiska sjukhuset, H:son Holmdahlsalen ing. 100/101 2tr kl. 13.00. zoom
Opponent är Professor Marc H.G.P. Raaijmakers, Erasmus MC Cancer Institute, Rotterdam, Nederländerna.

Daniel Moreno Berggren disputerar i Uppsala 22/9 på avhandlingen "Population based studies in Myelodysplastic syndromes - Prognostic scores, socioeconomic status and therapy-related disease"
Lokal: Akademiska sjukhuset, H:son Holmdahlsalen ing. 100/101 2tr kl. 9.00. zoom
Opponent blir Prof. David Bowen, Honorary Visiting Professor, Department of Health Sciences, University of York, York and Honorary Professor of Myeloid leukemia Studies and Consultant Haematologist, St. James Institute of Oncology, Leeds 

Maria Creignou disputerar i Stockholm 27:e oktober. kl 9:00 på avhandlingen "Improving prognostication for patients with myelodysplastic syndromes"
Lokal: Erna-Möller salen, Medicinaren 25/Neo, Karolinska Institutet, 14183, Huddinge,
Opponent: Professor Stephen D. Nimer, University of Miami, Miller School of Medicine, Department of Medicine, Division of Hematology

Ingemar Lagerlöf  (Linköping) disputerar 24/11 i Uppsala på avhandlingen "Survival and long term toxicity in the treatment of Hodgkin´s lymphoma". Huvudhandlare Daniel Molin (Uppsala).

För Zoomlänkar se respektive avhandling i kalendern.