4 kommande disputationer

2023-04-21 00:00:00

Anna Ravn-Landtblom disputerar 21/4 kl 9:00 KI på avhandlingen "Morbidity and childbirth in myeloproliferative neoplasms". Fakultetsopponent Professor Alessandro Vannucchi, Florens. Lokal Gene i Neo på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Blickagången.

Karin Larsson disputerar 17/5 på avhandlingen  "Prevalence of cardiovascular disease and studies of biomarkers and microclones in patients with chronic lymphocytic leukemia, with focus on real-world cohorts". Fakultetsopponent är prof. Geir Tjönnfjord, Oslo. Lokal är Holmdalsalen, ing. 100, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. 

Kristina Kihlberg disputerar 25/5 kl 9:00 i Malmö  på avhandlingen "Haemophilia B - Diagnostic insights, genetic aspects and clinical outcomes", Lokal Agardhsalen (aulan) på Clinical Research Centre (CRC), Jan Waldenströms gata 35, Skånes Universitetssjukhus Malmö.

Albin Österroos disputerar 1/9 i Uppsala på en avhandling om AML. Mer detaljer om lokal mm kommer så fort dessa är kända.