6th International Expert Course on the Medical Management of Radiological and Nuclear Events

2018-05-25 08:15:00

Hur agerar du som hematolog när en akut strålskadad patient söker din hjälp?

Bakgrund: Större radionukleära (RN) händelser, t ex kärnkraftshaverier eller terrorhandlingar där strål- källor används, kan medföra katastrofala konsekvenser, inte minst via allvarliga medicinska skador på exponerade personer, skador som sällan ses i reguljär sjukvård. Även mindre omfattande, men betydligt mer frekventa olyckor med lokala strålkällor kräver god medicinsk bakgrundskunskap för adekvat medicinsk handläggning och rådgivning. EBMT2 har rekommenderat att akut strålskadade patienter i första hand erbjuds medicinsk vård vid en hematologisk enhet.
Här erbjuds en specialiserad 3-dagarskurs kring beskrivning och medicinsk handläggning av RN-händelser.

Mer information finns här