Abstracts och resebidrag till EHA.

2020-01-16 14:00:00

Deadline för abstracts 1 mars

Abstrakt inlämning för den 25: e EHA-kongressen är NU ÖPPEN!

Visa upp din forskning till mer än 12 000 hematologer från hela världen. Du har fram till 1 mars 2020 att vara en del av programmet under EHA25 i Frankfurt.

Resesupport tillgängligt från EHA för utvalda juniora EHA-medlemmar!

Mer än 100 resebidrag på € 500 och gratis kongressregistrering är tillgängliga för utvalda juniora HA-medlemmar som har lämnat ett abstrakt till den 25: e EHA-kongressen. Bli juniormedlem eller förnya ditt juniormedlemskap 
här.

Kostnaden för juniormedlemskap (< 36 år) är endast 20 Euro/år. Du får då också tillgång till det mycket stora utbudet av utbildningsmaterial av högsta världsklass som finns i MyEHA. Och om du fyllt 36 år, var inte ledsen, avgiften är då bara 155 Euro/år.

Du som inte är specialist kan också söka föreningens stipendium för resa till EHA, ESH eller liknande senast 14/2 -formulär på hemsidan