Aktuell avhandling

2013-09-20 14:00:00

Katarina Junevik disputerar 27/9 vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin.

Avhandlingens titel: Studies on therapeutic vaccination and immune evasion in chronic lymphocytic leukemia
Fakultetsopponent: Eva Kimby, institutionen för medicin, Karolinska institutet, Stockholm.