Aktuell avhandling

2013-11-18 13:45:00

Lena Catry (Pérez-Bercoff), M.D disputerar 12/12 kl 09.00, Föreläsningssalen R64, Huddinge


Avhandlingens titel är: Specific T- and B-cell Responses against Human Cytomegalovirus after Hematopoietic Stem Cell Transplantation.

Fakultetsopponent är prof. Vince Emery, University of Surrey, UK
Huvudhandledare är prof. Per Ljungman, bihandledare är Prof. Markus Maeurer