Aktuella avhandlingar

2013-08-30 14:45:00

Kristina Sonnevi Södersjukhuset disputerar 20/9

Avhandlingens titel är ”Venous thromboembolism in women – risk factors and longterm follow-up.
Avhandlingen försvaras i aulan Södersjukhuset med start kl 9.00.
Fakultetsopponent är professor Sabine Eichinger, Medical University of Vienna.

Du som känner till andra kommande avhandlingar - hör av dig till SFH så publicerar vi uppgifter på hemsidan.