Nominera till Årets hematologiska avhandling och sök stipendier till fortbildningsdagarna

2014-05-28 14:15:00
Årets hematologiska avhandling.
Vid fortbildningsdagarna kommer årets hematologiska avhandling att presenteras och författaren belönas med Blodcancerförbundets stipendium. Avhandlingen ska ha försvarats mellan 1 augusti 2013 och 31 juli 2014. Fyra exemplar av avhandlingen tillsammans med följebrev skall senast 1 september vara inkomna till: Docent Rose-Marie Amini, Klinisk patologi och cytologi, Rudbecklabaratoriet C5, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Abstracts
I år utdelas 10 stipendier till insända abstract. Stipendierna täcker kongressavgift, resa och logi. Abstracts (max 1 A4) ska skickas in via länk på hemsidan senast 30/6. Abstract kan även skickas in fram till 3/9, då finns dock inte möjlighet till stipendium. Mer information här

Fallbeskrivningar
Även i år inbjuds ST-läkare att skicka in fallbeskrivningar som anknyter till årets ämnen: AML, Mb Waldenström, PET-CT, talassemier, immunbrist vid hematologiska sjukdomar eller invasiva svampinfektioner. Fallen kommer att presenteras av respektive ST-läkare i samband med föreläsningen. Fem stipendier som täcker kongressavgift, resa och logi kommer att delas ut. Fallen (max 1 A4) ska skickas in via länk på hemsidan senast 30/6. Mer information här

För att erhålla stipendier för abstract eller fallbeskrivning krävs medlemskap i SFH. Undantag från detta är medicine kandidater.