Dansk Studiegruppe i Benign Hæmatologi´s första temadag 9:e april i Köpenhamn.

2015-02-26 10:45:00

Inbjudan från Ulrik Overgaard till Symposium - Immunhæmolyse og trombotisk mikroangiopati. Gratis deltagande, resa bekostas av klinik/deltagare

Tisdag den 12/5-2015 kl. 12-17 i DGI byen.
Chairman: Ulrik Overgaard/ Eirik Tjønnfjord
Program:
12.00 – 12.30 → Ankomst og let anretning
12.30 – 12.40 → Velkommen v/Chairmen
12.40 - 13.00 → Udredning af DAT negativ Hæmolyse v. Dennis Lund Hansen, Reservelæge OUH
13.00 – 13.30 → DAT negativ immunhæmolyse- Diagnostiske aspekter v/ Morten Dziegiel, Overlæge Blodbanken RH
13.45 – 14.00 → Kaffe
14.00 – 14.30 → Behandling af DAT negativ immunhæmolyse v/ Henrik Frederiksen, Overlæge OUH
14.30 – 15.30 → Mikroangiopatiske hemolytiske anæmier (MAHA) – Oversigt v/ Sigbjørn Berentsen, Overlæge Haugesund Sykehus
15.30 – 15.15 → Kaffe
15.15 – 16.00 → HUS/TTP v/ Henrik Birgens, Professor, Overlæge Herlev Hæmatologisk afd.
16.00 – 16.45 → Andre tilstande med TMA v/ Mikkel Dorff Overlæge Roskilde sygehus Hæmatologisk afd & Eva Leinøe Overlæge Rigshospitalet Hæmatologisk afdeling Center for trombose og hæmostase
16.45 – 17.00 → Opsummering og evaluering v/Ulrik Overgaard

Tilmelding senest 15/4 via mail til sekretær i DSBH, Sif Gudbrandsdottir, sif.gudbrandsdottir@gmail.com