EHA Master class

2023-05-01 00:00:00

Anmälan senast 230501

Master Class är utvecklad för såväl juniora som seniora hematologer och syftar till att öka kvaliteten på hematologi i hela Europa.

Den klassiska kursen är relativt omfattande med ämnen från thalassemi och transfusion, över malign hematologi, till trombos och hemostas. Den innefattar fem block under en sjumånadersperiod. Man delas in i grupper om fem till sex deltagande hematologer av olika nationalitet, och en mentor. Komplexa och utmanande fall presenteras av olika internationella experter. Tidigare svenska deltagare har lovordat Master Class.

https://ehaweb.org/education/master-class/