EHA medlemmar uppmanas nominera kandidater till EHA:s styrelse

2014-02-13 15:15:00

Samtliga medlemmar i EHA har fått ett personligt mail med uppmaning att nominera styrelseledamöter till EHA. SFH vill påtala denna möjlighet att nominera framstående forskningsaktiva kollegor. Sista dag för nominering är 10 Mars. För att en kandidat skall tas upp för bedömning krävs att minst 15 personer nominerat vederbörande. Så prata ihop er på era kliniker, i era nätverk eller diagnosgrupper och nominera goda kandidater.

Jan Samuelsson, ordf SFH