EHAs Progresstest nu tillgängligt!

2020-03-05 12:30:00

EHA har nu efter flerårigt arbete från svensk sida skapat ett Progresstest enligt den svenska modellen. Ett progesstest fungerar ju som en bred kunskapskontroll, och med dess hjälp kommer hematologer att kunna följa utvecklingen av sin specialistkunskap, få besked om styrkor och svagheter i sin kunskap och få feed-back både på varje fråga och på sitt resultat i förhållande till förväntad nivå . Det utgör också en god förberedelse för specialistexamen i hematologi. Testet ges höst och vår (samma test) och utgörs av de frågor som användes för specialisttentamen 2 år tidigare (uppdaterade vid behov). Frågorna har kvalitetssäkrats både genom förgranskning och revidering av en expertpanel, där 3 svenskar ingår, och genom utvärdering av biostatistikföretaget CITO när det användes som examination 2 år tidigare. För deltagande behövs bara EHA medlemsskap, som kostar 200 kronor för dig < 37 år, och även ger tillgång till hela EHAs breda web-plattform för vidareutbildning"

Progresstestet är igång, öppet till den 31 mars, och många har redan genomfört det. Här är länken till registrering; 

Gunnar Birgegård, Uppsala