ASH och EHA:s rekommendationer angående COVID-19

2020-03-29 00:00:00

EHA har återkommande webinarer om coronasituationen. ASH har formulerat svar på frågor rörande merparten av alla hematologiska maligniteter

COVID-19, orsakad av SARS-CoV-2, förväntas bli en allvarlig infektion hos patienter med aktiv cancer. Med tanke på den snabbt föränderliga vetenskapliga litteraturen och den allmänna situationen har EHA Scientific Working Group Infections in Hematology utvecklat viktiga frågor och svar på hanteringen av cancerpatienter med ökad risk eller i riskzonen för COVID-19.

Se EHA:s rekomendationer och annan information om COVID-19

ASH har också en webbsida som ett medium för att utbyta information i syfte att hjälpa hematologer navigera i  COVID-19 pandemin. Webbplatsen kommer att uppdateras ofta och nya funktioner läggs till vid behov. Du hittar svar på vanliga frågor om COVID-19 vid så gott som samtliga hematologiska maligniteter.

ASH information om COVID-19