Färska rapporter från Blodcancerregistret och nytt VP aplastisk anemi

2019-02-01 14:34:00

Hemsidan är nu uppdaterade med ett flertal rapporter från 2018 och 2019. SAA gruppen har uppdaterat sitt vårdprogram

KLL rapport 2019

Det svenska KLL-registret har inkluderat patienter sedan 1 januari, 2007 och i denna tredje rapport presenteras data till och med 2016-12-31 för 5328 inkluderade patienter, varav 5240 har KLL och av dessa har 1543 har blivit behandlingskrävande och har inrapporterade behandlingsformulär. I de två tidigare rapporterna presenterades stora mängder data från registret. Sedan rapport nr. 2, 2016 har nu online-mallar införts som möjliggör för inrapportörer att direkt kunna ta ut data ur registret för eget sjukhus, region samt riket. Dessa mallar är användbara idag, men ännu inte färdigutvecklade, och det slutliga målet är att dessa till stor del ska ersätta registerrapporterna. Med detta som bakgrund har denna rapport renodlats mer än tidigare och vi försöker presentera de data som är av störst intresse vad gäller utredningsmönster, behandlingsmönster och överlevnad. Både med inriktning på jämförelser över tid men också mellan sjukvårdsregioner.

Interaktiv onlinerapport från Svenska Myelomregistret

Detta är en ny typ av rapport från Svenska Myelomregistret (SMR). Rapporten som ligger öppet online innehåller data om myelomvården i Sveriges alla regioner. Tidigare har dessa data redovisats i en årsrapport i pdf-format. I denna rapport redovisar SMR resultat från alla diagnosår från och med 2008 eller från det år när variabeln infördes och började användas. Syftet med denna rapport är att vara en källa till kunskap om svensk myelomvård för alla intressenter, patienter, sjukvårdspersonal, forskare, administratörer och beslutsfattare. denna rapport innehåller data på patienter som diagnostiserats fram till sista december 2017.

För sjukvårdspersonal finns data dessutom redovisat innanför inloggning på INCA-plattformen. På INCA finns också olika typer av rapporter tillgängliga där den egna kliniken resultat kan jämföras med resultat från till exempel den egna sjukvårdsregionen eller hela landet. INCA-plattformen kräver inloggning eftersom personuppgifter hålls på INCA.

Under varje rubrik ”Diagnosfördelning”, ”Åldersfördelning” osv. här i den interaktiva årsrapporten finns en rapport avseende just den variabeln. Läsaren väljer om rapporten ska innefatta hela riket (’alla regioner’) eller specifik region, vilket/vilka år som redovisas och dessutom väljer man diagnosår, patientålder vid diagnos, mm. På så vis skapar läsaren en skräddarsydd nationell eller regional rapport utifrån det egna behovet. Sedan väljer man typ av redovisning av resultaten. Man kan välja en figur som jämför regioner med varandra, man kan välja en figur som visar förändringar över tid, man kan välja en redovisning i tabellform, eller man kan välja en redovisning med hjälp av en Sverigekarta. Genom ett klick på ”Beskrivning” kommer definitionen av variabeln att visas, den funktionen är ännu inte färdig. Ibland kan man som användare uppleva att vissa funktionaliteter här i rapporten tillfälligt är lite långsamma. Vi beklagar detta och hoppas i framtiden kunna erbjuda ännu mer välfungerande användarupplevelse.

Läs alla rapporterna här