Föreskriften om läkares ST uppskjuten till 2015

2013-06-10 16:00:00

Socialstyrelsen meddelar 5 Juni att den reviderade föreskriften för läkares ST-utbildning
planeras träda i kraft den 1 januari 2015. Under sommaren 2014 planeras föreskriften att gå ut på en längre remissrunda då professionen får möjlighet att komma med synpunkter.

Motiveringen till förseningen anges vara att ”vid årsskiftet fick Socialstyrelsen ansvar för upphandlingen av och ansökan till statligt finansierade kurser, s.k. SK-kurser, utvecklingen av strukturen för kurser under ST samt regeringsuppdrag om utveckling av utbildningsinsatser riktade till ST-läkare inom särskilda områden. Myndighetens utökade uppdrag innebär att utvecklingsarbetet behöver ha en nära samverkan med föreskriftsarbetet för att utvecklingen ska ske enligt de krav som myndigheten ställer på ST-utbildningen i föreskriften".

SFH beklagar förseningen som sker trots "protester" från merparten av specialitetsföreningarna i landet och kommer att arbeta intensivt för att få ett klargörande från SOS om möjligheten till övergångsregler.

Hela meddelandet finns här - Nya_specind_SoS_130605