Forskarskola i cancerforskning

2016-05-30 17:59:00

Sista ansökningsdag 31/8 2016

Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Linköpings universitet erbjuder från och med våren 2017 för fjärde gången en Nationell forskarskola (NatiOn) med inriktning mot klinisk och translationell cancerforskning. Syftet är att erbjuda ett skräddarsytt paket av kurser som kunskapsbas för framtida kliniska forskare i cancerområdet. Programmet täcker framförallt molekylär onkologi och forskningsmetodik för (blivande) kliniskt aktiva personer inom området cancer.

Utförlig information ges här