Första rapporten från KLL-registret

2014-05-21 14:00:00

I denna rapport inkluderas 2 433 patienter med KLL diagnos 2007-2011 och som var inrapporterade till kvalitetsregistret april 2012, då datauttaget gjordes av Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland. Dessa patienter är uppföljda till 2012-12-31. I denna rapport presenteras data på både total överlevnad och relativ överlevnad.

SFH tackar KLL-gruppen och RCC Stockholm/Gotland för en intressant rapport. Läs mer här