Gösta Gahrton prisas för sin forskning inom hematologi

2013-04-03 11:30:00
Gösta labbet111.12.2012: Under den pågående hematologikonferensen ASH (American Society of Hematology), tilldelas Professor Gösta Gahrton det prestigefyllda priset Celgene 2012 Career Achievement Award for Clinical Research in Hematology. Förutom äran tilldelas Gösta Gahrton även en prissumma på 25 000 dollar att användas vid Institutionen för medicin vid Karolinska Institutet, Huddinge Universitetssjukhus, där han är verksam.

 Celgene belönar Gösta Gahrton för "sin stora genomslagskraft och betydande bidrag inom fältet klinisk hematologi under hela sin karriär". CelgeneCareer Achievement Award for Clinical Research in Hematologyär ett pris som har funnits sedan 2002 och som varje år uppmärksammar någon som gjort en betydande insats inom hematologiforskningen.

Gösta Gahrton har en lång och imponerande meritlista. Han har varit ledamot av Medicinska forskningsrådet och Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet, ordförande och ledamot vid flera internationella vetenskapliga organisationer samt redaktionsråd för flera vetenskapliga tidskrifter. Han har skrivit närmare 500 vetenskapliga artiklar och bokkaptitel och 321 av dessa finns tillgängliga på PUBMed.
SFH gratulerar Gösta till den fina och välförtjänta utmärkelsen.