Hematologisk genetik samlad på ett ställe!

2014-03-27 14:15:00

Dr Bertil Johansson, avdelningen för klinisk genetik Lunds universitet, har uppdaterat ett närmast ovärderligt verk om kända genetiska avvikelser vid olika hematologiska maligniteter. Deras betydelse för behandling och prognos belyses i detalj. SFH vill starkt rekommendera denna skrift som kunskapsbas för alla specialister och som ett utmärkt vertyg för alla handledare och ST läkare inom utbildningen.

Länk till dokumentet på SFMG:s hemsida - http://sfmg.se/riktlinjer/hematologisk-genetik/