Höjdpunkter från ASH

2023-01-24 00:00:00

24 januari kan man lyssna till det årligen återkommande Höjdpunkter från ASH. Mötet äger rum i Segerfalksalen, BMC kl 15 - 19 i Lund och för dem som inte kan närvara fysiskt kan man delta på distans per Zoom-länk.