Information om Forskningsanslag, bidrag och stipendier från SLS

2015-01-15 08:48:00

Sista ansökningsdag 1 februari

Ansökningsperioden för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder pågår och att sista ansökningsdag är den 1 februari 2015. Sökande ska vara medlem i SLS ansökningsåret (för ansökan till SSAC krävs inte medlemskap i SLS men istället ska man vara medlem i NSCMID).

Ansökningsperiod 1 december – 1 februari för:
- Svenska Läkaresällskapets projektanslag för medicinsk forskning
- Svenska Läkaresällskapets Post doc-stipendier för medicinsk forskning
- SSAC foundation (research related to the treatment of infectious diseases with antibacterial, antiviral, antimycotical or antiparasitical agents) - Research grant or travel grant. Applicants must be members of NSCMID
Observera även att reglerna för SLS Post doc-stöd har ändrats. Från och med årets ansökningsomgång, med sista ansökningsdag 1 februari 2015, kan post doc-stipendium enbart sökas för vistelse vid utländsk institution. Stipendiet kan sökas för minst tre och högst tolv månader per ansökningstillfälle och kan erhållas maximalt två gånger per sökande 

Detaljerad information finner du här