Ingrid Jakobsen Linköping disputerar kl 9.00 den 11 januari 2019

2018-06-28 13:15:00

Avhandlingens namn Prognostiska och prediktiva genetiska markörer inom AML behandling.

Huvudhandledare Kourosh Lotfi, opponent professor Thiede från Tyskland. Bihandledare Henrik Green och Anna Fyrberg

Tid och plats meddelas senare.