Anna Olsson disputerar 23/5

2016-05-23 00:00:00

Avhandlingens titel är "Bleeding tendency and health related quality of life in carriers of haemophilia"

Handledare Margareta Hellgren

Plats: 9.00 Academicum hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3 Göteborg