Christian Kjellander disputerar 17/6

2016-06-17 15:00:00

Avhandlingens titel är "Bloodstream infections in patients with hematological malignancies"

Handledare är Christian Giske

Plats: 9.00 CMM Aulan, Karolinska Universitetssjukhuset Solna