Hematologi i klinisk praxis HT22

2022-10-18 09:00:00

HEMATOLOGI I KLINISK PRAXIS

Målgrupp: Vi vänder oss framför allt till blivande internmedicinare men även till ST läkare och färdiga specialister inom allmänmedicin samt till ST-läkare inom andra specialiteter med önskemål om fördjupning av hematologisk kunskap. AT-läkare i senare delen av AT är välkomna.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning: LIPUS-nr. 20220042

Datum: 18-21 oktober 2022
Plats: Uppsala
Anmälan kan göras fram till en vecka före kursstart: https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning/medicin-vard-omsorg/oppna-utbildningar-medicin-vard