Lena von Bahr disputerar 3/6

2016-06-03 00:00:00

Avhandlingens titel är "Graft-versus-Host Disease and treatment with Mesenchymal Stromal Cells".

Huvudhandledare är Katarina Le Blanc, Karolinska Institutet.

Opponent är professor Elisabeth J Shpall, The University of Texas MD Andersson Cancer Centre.

Lokal R64, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge kl 10:00

Avhandlingar våren 2016