Maria Ljungqvist disputerar 13/5

2016-05-13 10:00:00

Avhandlingens titel är "Long-term consequence of venous thromboembolism in women"

 Handledare: Gerd Lärfars, Helle Kieler och Margareta Holmström.

 Plats: Sal Ihre, Södersjukhuset, 13/5 kl 9.00.

SFH uppmanar alla doktorander och handledare att meddela oss uppgifter om kommande disputationer, e-post till jan.samuelsson(a)sodersjukhuset.se

Avhandlingar våren 2016