Svenska och nordiska KML gruppen

2016-04-27 00:00:00
Närliggande information
Vårmöte för de svenska och nordiska KML-grupperna
27-28 april 2016 i Malmö
Ett nytt nordiskt två-dagarsmöte för KML-intresserade kommer att arrangeras i april, denna gång i Malmö (hotel Clarion). Den 27/4 erbjuds en "Nordic CML school for young hematologists in training”, den nordiska KML-studiegruppen (NCMLSG) har ett internt möte liksom den svenska KML-gruppen (SvKMLgr).
Den 28/4 hålls ett större "Education symposium” som bl a inkluderar "state-of-the-art” presentationer av inbjudna intrernationella föreläsare. Huvudansvariga för programmet är denna gång de danska hematologerna.
Mer info och anmälan via:
www.ncmlsg.org
Boka in almanackan!
För SvKMLgr
Leif Stenke, Ulla Olsson Strömberg