NCMLSG Autumn symposium 8-9/11

2022-11-08 10:45:00

Nordiska KML gruppen kommer ha sitt vartannat år symposium i Malmö i år – denna gång med fokus på Ph+ sjukdomar, dvs även Ph+ALL. Även CML school för ST läkare mm kommer att finnas med.