Nordiskt koagulationsmöte 2021

2021-11-29 00:00:00

OBS ändrade datum!

Mötet samlar forskare och kliniker inom trombos och hemostas från hela världen.

För mer information besök webplats