Svenska MPN gruppen

2022-03-16 00:00:00

Fysiskt möte på Karolinska/Solna. OBS ny lokal igen!

Välkomna till öppet möte i Svenska MPN gruppen onsdagen den 16/3 kl 09-15 på Nya Karolinska i Solna, Konferensrum på NKS, J5-12 ”Greitzrummet”. Gå till NKS huvudentre, gå rakt igenom NKS, uppför en halvtrappa så är man inne i J huset. Be vid behov informationen om vägbeskrivning.

Vänligen observera att mötet dock ej är öppet för industrimedlemmar i SFH.

Anmälan sker till Anna Ravn Landtblom anna.ravn-landtblom@regionstockholm.se
Nedan finner ni en preliminär agenda för mötet. Sprid gärna till intresserade kollegor!
09.00 Välkomna
09.05 Nyheter i kommande uppdatering av vårdprogrammet och nytt SVF inom MPN-Marie Lindgren
10.00 MPN registret, redovisning av data, fortsatt utveckling och valideringsprojektet-Erik Ahlstrand
10.45 Mastocytos registret-Erik Ahlstrand och Johanna Ungerstedt
10.30 Fedratinib, nytt läkemedel tillgängligt för behandling av MF- Stefan Scheding
11.00 Pågående och kommande kliniska prövningar inom MPN i Sverige-Peter Johansson
11.30 Årsmöte i Svenska MPN gruppen
12.00-13.00 LUNCH
13.00 Keynote lecture via länk: Professor Radek Skoda, Basel, titel kommer senare
14.00 Hemostasmarkörer och A-EKG som en del av riskstratifiering hos patienter med MPN – Roza Chairieti
14.15 NETs in myeloproliferative neoplasms - Axell Rosell
14.30 Egenskaper hos myeloida stamceller vid MPN- Stefan Scheding
14.45 Planering av kommande möten och aktiviteter i MPN gruppen

Hälsningar!

Erik Ahlstrand och Anna Ravn Landtblom