Kommande sk-kurser

2016-11-21 18:30:00

Följande sk-kurser kommer att arrangeras 2017-2018

Palliativ vård 25-27 januari 2017 Hindås, sista ansökningsdag 27/11 2016
Aggressiva lymfom 24-26 april 2017 i närheten av Uppsala
Transplantation 2-4 oktober 2017 i närheten av Västerås
Cytostatika prel v.4 2018 i närheten av Stockholm

Nordiska MPN gruppen ordnar också 29/3 en endagsutbildning i Lund där de senaste rönen om bakomliggande genetik, diagnostik och behandling av olika MPN sjukdomar belyses av nordiska experter. Medverkan är gratis men resa betalas av huvudman.

Alla ST-läkare som är med i SFH får mail när kurserna går att söka