Konsensusdokument om begränsad användning av nya läkemedel innan avslutad prisförhandling

2014-08-15 14:00:00

SFH, Blodcancerförbundet och diagnosgrupperna uppmanar till återhållsam användning av nya läkemedel innan TLV-beslut

Allas vår önskan är en snabbare och mer effektiv prisförhandlingsprocess av nya potentiellt viktiga läkemedel för patienter med hematologisk sjukdom. Vi uttrycker därför vårt starka stöd för professor Jan Lilliemarks förslag til ny process. Innan ett nytt system fungerar är det ytterst viktigt att våra begänsade budgetmedel endast används till medel som befunnits vara kostnadseffektiva. Vi är därför eniga i vår bedömning att starkt avråda från att förskriva/använda nya läkemedel utanför ”compassionate use” program. SFH och Blodcancerförbundet avser att sprida detta konsensusdokument till SKL, RCC i samverkan, LIF, och verksamhetschefer vid enheter som behandlar hematologipatienter i Sverige. Genom denna nyhet på hemsidan kommunicera vår rekommendation till aktiva hematologer i landet. Du kan ta del av detta viktiga dokument här