Kronisk myeloisk leukemi: förebild för målstyrd terapi

2017-09-27 23:44:00

Johan Richter och Leif Stenke beskriver i dagens Läkartidningen de fantastiska framsteg som gjorts inom forskning och behandling av KML sjukdomen.