Love Tätting disputerar

2019-04-22 12:27:00

Avhandlingen försvaras i Linköping 9/5

Dr Love Tätting, Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping, försvarar sin avhandling " Inflammation in cancellous and cortical bone healing" i sal Belladonna 9/5 kl 13:00. Fakultetsopponent är Louis C Gerstenfeld Boston University. Avhandlingen finns tillhanda på hemsidan under aktuella avhandlingar våren 2019.

Alla hälsas välkomna!