Ny MDS rapport från Blodcancerregistret

2017-04-22 11:15:00

Huvudansvariga för MDS-rapporten är RCC-biostatistiker Marit Holmqvist, RCC-monitor Karin Olsson och undertecknad. Ett utkast av rapporten har cirkulerat bland ordinarie regionrepresentanter i arbetsgruppen för MDS-registret för synpunkter och godkännande.

Rapporten grundar sig på samtliga patienter med MDS och MDS/MPN med diagnosår 2009-2014 och som har anmälts till registret (n=2089). En sammanfattning av rapporten finns att läsa på sidan 9-10 i dokumentet.

Jag vill rikta ett stort TACK till alla inrapportörer och övriga personer som på olika sätt bidragit till rapporten. Tacksam om ni sprider informationen till dem i er region som kan tänkas ha intresse av rapporten.

Elisabeth Ejerblad Uppsala

Ladda ned rapporten här