MDS riktlinjer och uppdaterade vårdprogram

2023-09-13 00:00:00

MDS gruppen har publicerat ett första vårdprogram på svenska. 

Dessutom har uppdateringar skett av vårdprogrammen för ALL, indolenta lymfom, KML och KLL. Du hittar samtliga program under fliken riktlinjer.