Nationell forskarskola i klinisk cancerforskning - NatiOn - utlyser kursplatser

2013-08-26 16:30:00

Syftet är att erbjuda ett skräddarsytt paket av kurser som kunskapsbas för framtida kliniska forskare i cancerområdet. Programmet täcker framförallt molekylär onkologi och forskningsmetodik för (blivande) kliniskt aktiva personer inom området cancer. Utbildningen vänder sig till odisputerade. Den sökande bör ha ett kliniskt eller translationellt projekt inom cancerforskning

För ytterligare information http://ki.se/forskarskola/cancer